Bod č.21a.:

TN+NámK/1 - Nadace Proměny – Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady

(předkladatel:nám. Šindelář a nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (RÁMCOVÁ SMLOUVA O NADAČNÍ PODPOŘE NA GRANTOVÝ PROJEKT )
Příloha č.2 (č.2: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na architektonickou soutěž a o uspořádání soutěže) (*)
Příloha č.3 (č.3: Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic Odboru investic)
Příloha č.4 (č.4: Usnesení RMP č. 985/2015)
Příloha č.5 (č.5: Usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 49 ze dne 22. 9. 2015 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:73 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX