Bod č.10.:

SVV/1 - Vyjmutí nemovitého majetku z trvalé správy MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP)
Příloha č.2 (usnesení RMO P3 č. 73 ze dne 7.3.2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:18 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 18.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX