Bod č.106.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 2. 3. 2016

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX