Bod č.13.:

ŘEÚ/1 - Plzeňské podnikatelské vouchery - umístění uvolněných dotačních zdrojů

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plzeňské podnikatelské vouchery - umístění uvolněných dotačních zdrojů )
Důvodová zpráva (Plzeňské podnikatelské vouchery - umístění uvolněných dotačních zdrojů ) (*)
Příloha č.1 (Usn. ZMP č. 642 ze dne 10. 12. 2015)
Příloha č.2 (Odstoupení od přijetí dotace firmy SandyStation s.r.o.)
Příloha č.3 (Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 000127/2016)
Příloha č.4 (Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji "Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16") (*)
Příloha č.5 (Usn. RMP č. 202 ze dne 10. 3. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:138 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX