Bod č.12.:

KT/1 - Vyřazení nepotřebné hasičské techniky

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Žádost)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:23 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 5.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX