Bod č.12.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 10. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z 15. jednání KV ZMO3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:20 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 18.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX