Bod č.11.:

EAP/5 - Poskytnutí dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Tabulky)
Příloha č.2 (Doplňující informace)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:22 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 5.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX