Bod č.83.:

RadM/10 - Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351/2014, 111/2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (záborový elaborát – grafická část) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (geometrický plán) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (mapy) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:207 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX