Bod č.84.:

RadM/11 - Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351/2014, 111/2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (záborový elaborát – grafická část)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:208 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX