Bod č.3.:

EK/1 - Prominutí nájemného, vyplývajícího z NS č. 2013/005128/NS ze dne 30.12.2013, a to z důvodu nemožnosti užívání areálu – žadatel: spol. Jiří Thurn – AKVAGAST

(předkladatel:Ing.Maříková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMO P3 č.54 ze dne 7.3.2016)
Příloha č.2 (letecký snímek areálu)
Příloha č.3 (foto - den po požáru)
Příloha č.4 (foto - uzavření areálu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:11 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 18.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX