Bod č.4.:

EK/2 - Rozhodnutí ve věci vrácení již zaplaceného nájemného, vyplývajícího z NS č. 2014/003145/NS ze dne 29.7.2014 – žadatel: Pekařství Malinová s.r.o.

(předkladatel:Ing.Maříková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMO P3 č. 57 ze dne 7.3.2016)
Příloha č.2 (právní stanovisko JUDr. Vargy)
Příloha č.3 (katastrální mapa)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:12 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 18.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX