Bod č.16.:

FIN/1 - Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Zateplení 49. MŠ Plzeň, Puškinova 5 – pavilon č. 2 (zadní pavilon)“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:139 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX