Bod č.18.:

FIN/3 - Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP pro projekt „Stavební úpravy 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:141 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX