Bod č.52.:

BYT/1 - Projednání uzavření DOUD a jeho plnění ve splátkách s T. Tykalem a P.Tykalovou Novákovou, s D. Humlovou, s J. Mondekovou a se Z. Šiffnerovou

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s p. Tomášem Tykalem a p. Pavlou Tykalovou Novákovou dobu delší než 18 měsíců)
Příloha č.2 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s p. Dagmar Humlovou na dobu delší než 18 měsíců)
Příloha č.3 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s p. Janou Mondekovou na dobu delší než 18 měsíců)
Příloha č.4 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s p. Zdenkou Šiffnerovou na dobu delší než 18 měsíců)
Příloha č.5 (Zápis z KB RMP z 9.3.2016) (*)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 277 z 24.3.2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:176 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX