Bod č.5.:

EK/3 - 2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - převod finančních prostředků OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 s účelovým krytím nákladů souvisejících se zajištěním prodloužení provozní doby v MŠ v roce 2016

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - převod finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO 3 na krytí nákladů souvisejících se zajištěním prodloužení provozní doby v MŠ)
Důvodová zpráva (2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - převod finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO 3 na krytí nákladů souvisejících se zajištěním prodloužení provozní doby v MŠ)
Příloha č.1 (RO 02/2016)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 62 ze dne 3.3.2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:13 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 18.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX