Bod č.6.:

EK/4 - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2015

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 3 za rok 2015)
Důvodová zpráva (Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 3 za rok 2015)
Příloha č.1 (Rozpor hospodaření MO 3 za rok 2015 včetně komentáře)
Příloha č.2 (Finanční vypořádání za rok 2015)
Příloha č.3 (Stav fondů MO 3 /FRR a SF/)
Příloha č.4 (Zpráva a výsledku přezkoumání hospodaření)
Příloha č.5 (Rozvaha)
Příloha č.6 (Výkaz zisku a ztráty)
Příloha č.7 (Zpráva o průběhu inventarizace a sumární inventarizační zápis)
Příloha č.8 (Usnesení RMO 3 č. 104 ze dne 4. 4. 2016)
Příloha č.9 (Hospodaření MŠ za rok 2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:14 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 18.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX