Bod č.82.:

RadM/9 - Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ s fyzickou osobou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření vlastníka)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 44 ze dne 28. 1. 2016)
Příloha č.3 (záborový elaborát)
Příloha č.4 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:206 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX