Bod č.93.:

MAJ/9 - Výkup částí pozemků parc. č. 11616, parc. č. 12790/2, oba v k. ú. Plzeň, pro plánovanou stavbu „Komunikace Pod Mikulkou“, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ + doplnění)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 413/2015)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 217/2012, usnesení RMO Plzeň 1 č. 230/2013)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP ze dne 15. 8. 2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (studie komunikace Pod Mikulkou)
Příloha č.8 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (usnesení RMP ze dne 10. 3. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:217 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX