Bod č.85.:

MAJ/1 - Změna usnesení ZMP č. 476/2015 ve věci výkupu pozemku parc. č. 882/3 v k. ú. Křimice pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 907/2015, usnesení ZMP č.476/2016 )
Příloha č.2 (mapy)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 296/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:209 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX