Bod č.94.:

MAJ/10 - Uzavření smlouvy směnné mezi městem Plzní a spol. AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o. týkající se pozemků v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost spol. AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 447 z 7. 12. 2015)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP 1. 3. 2016)
Příloha č.8 (usnesní RMP č. 292 z 24. 3. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:218 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX