Bod č.38.:

OPP/8 - Účelová dotace na opravu čtyř vstupních dveří do kostela sv. Jiří v Plzni Malesicích

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (fotodokumentace objektu)
Příloha č.2 (list vlastnictví)
Příloha č.3 (rozpočet nákladů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:161 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX