Bod č.6.:

BEZP/2 - Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 - 2020

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 188 ze dne 25. 2. 2016)
Příloha č.2 (Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 - 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:131 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX