Bod č.5.:

BEZP/1 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2016/000325 POINT 14

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis POINT 14)
Příloha č.2 (Dodatek č.1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:130 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX