Bod č.51.:

KŘTÚ/11 - Prominutí smluvní pokuty společnosti CTP Property IX, a. s., za nedodržení termínu dokončení stavby

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost společnosti CTP Property IX, a. s.)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační turistická mapa)
Příloha č.7 (majetek města Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:174 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX