Bod č.9.:

OŠMT/7 - Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců

(předkladatel:radní Dvořák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Formulář žádosti o dotace)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (Usnesení KSM 1/2016 a prezenční listina)
Příloha č.4 (Dílčí důvodové zprávy) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:134 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX