Bod č.10.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 3. 2. 2016 do 14. 3. 2016

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 3. 2. 2016 do 14. 3. 2016)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 3. 2. 2016 do 14. 3. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:135 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX