Bod č.86.:

MAJ/2 - Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 14207 v k. ú. Plzeň pro IA - VPS V32 „Havarijní zdroj pro město Plzeň”.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost OSI MMP)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 325/2004)
Příloha č.3 (situace stavby)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (KNM) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:210 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX