Bod č.24.:

OŠMT/5 - Poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Podpora tělovýchovných aktivit

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - vyhlášení grant. programu Podpora tělovýchovných aktivit)
Příloha č.2 (č. 2 - přehled přijatých žádostí o finanční podporu (návrh výše dotací KVV RMP))
Příloha č.3 (č. 3 - zápis z jednání KVV RMP ze dne 23. 2. 2016)
Příloha č.4 (č. 4 - důvodové zprávy, které jsou předmětem tohoto návrhu usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:147 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX