Bod č.54.:

PROP/1 - Městská soutěž na prodej nemovitých věcí na adrese Bendova 14

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:178 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX