Bod č.69.:

PROP/16 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2176/629 v k. ú. Skvrňany a zřízení služebnosti

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti vč. přílohy)
Příloha č.2 (stanovisko ORP vč. příloh)
Příloha č.3 (stanoviska MO P3)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán )
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (doporučení KNM 12/2015) (*)
Příloha č.11 (doporučení KNM 02/2016) (*)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 306/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:193 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX