Bod č.46.:

ORP/3 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a panem Ing. Janem Kašparem – III/18019 REKONSTRUKCE LETKOVSKÉ ULICE PLZEŇ - BOŽKOV

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (situace)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (městské pozemky – modrá mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 261 ze dne 24. 3. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:169 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX