Bod č.23.:

OŠMT/4 - Poskytnutí souhlasu s výstavbou dětského hřiště v areálu 22. ZŠ

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:146 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX