Bod č.48.:

ORP/5 - Uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene mezi statutárním městem Plzeň a společností AUTOSERVIS NEDVĚD s.r.o.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o zrušení věcného břemene)
Příloha č.2 (smlouva o zrušení věcného břemene č. 2016/000004 ze dne 5. 1. 2016)
Příloha č.3 (sdělení katastrálního úřadu o nemožnosti povolení vkladu)
Příloha č.4 (výpis z katastru nemovitostí)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1247 ze dne 19. 11. 2015)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 652 ze dne 10. 12. 2015)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 263 ze dne 24. 3. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:171 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX