Bod č.70.:

PROP/17 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní k části pozemku p. č. 151/1 v k. ú. Lobzy.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP )
Příloha č.3 (stanovisko MOP4)
Příloha č.4 (stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa )
Příloha č.9 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 307/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:194 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX