Bod č.99.:

OSI+ŘEÚ/1 - Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2015

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně pro roky 2014 - 2023)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX