Bod č.58.:

PROP/5 - Prodeje spoluvlastnického podílu 133/256 k celku nemovité věci na adrese Riegrova 24 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 591/15)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecké snímky)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:182 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX