Bod č.43.:

OSI/2 - Novelizace obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh novely vyhlášky statutárního města Plzně k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně)
Příloha č.2 (Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně (se zapracovaným návrhem novely))
Příloha č.3 (Stanovisko Komise RMP právní a pro Statut města )
Příloha č.4 (Dříve přijatá související usnesení )
Příloha č.11 (mapa k příloze č.1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:166 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX