Bod č.29.:

OSS/4 - Změna v poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2016.

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Žádost organizace Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:152 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX