Bod č.103.:

NámB/1 - Aktivity společnosti Plzeň 2015, o.p.s., v souvislosti s udržitelností projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX