Bod č.42.:

OI/1 - Odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Úslavský kanalizační sběrač – II. etapa (úsek Š 81 – Š 98 + napojení Koterova)“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:165 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX