Bod č.11.:

NámK/1 - Změna stanov společností Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., a VODÁRNA PLZEŇ a.s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č.1 Nové (úplné) znění stanov PT, a.s.)
Příloha č.2 (č.2 Nové (úplné) znění stanov PMDP, a.s.)
Příloha č.3 (č.3 Nové (úplné) znění stanov Vodárna Plzeň a.s.) (*)
Příloha č.4 (č.4 Změna stanov s vyznačenými revizemi PT, a.s.)
Příloha č.5 (č.5 Změna stanov s vyznačenými revizemi PMDP, a.s.)
Příloha č.6 (č.6 Změna stanov s vyznačenými revizemi Vodárna Plzeň a.s.) (*)
Příloha č.7 (č.7 Stávající znění stanov PT, a.s.)
Příloha č.8 (č.8 Stávající znění stanov PMDP, a.s.)
Příloha č.9 (č.9 Stávající znění stanov Vodárna Plzeň a.s.) (*)
Příloha č.10 (č.10 Související přijatá usnesení orgánů města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:136 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX