Bod č.12.:

NámK/2 - Návrh na jmenování členů výborů pro audit společností Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., a VODÁRNA PLZEŇ a.s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:137 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX