Bod č.60.:

PROP/7 - Prodej nově vzniklých pozemků v souvislosti s výstavbou Bytového domu, zřízení služebnosti, ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní, se společností T.G., a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o prodej)
Příloha č.2 (Historie projednávání)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (Stanovisko MO P2 - Slovany)
Příloha č.5 (SOSBK včetně dodatků)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy - územní plán)
Příloha č.8 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.11 (Mapy - komunikační řešení)
Příloha č.12 (Mapy - majetek města)
Příloha č.13 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.14 (Usnesení RMP č. 339/2016)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:184 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX