Bod č.72.:

PROP/19 - Ponechání pozemků p. č. 404/1 a p. č. 403, oba k. ú. Bukovec, v majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost + sdělení)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P4)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapy - územní plán)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - majetek města)
Příloha č.9 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 223/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:196 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX