Bod č.66.:

PROP/13 - Prodej pozemku p. č. 704/10 k. ú. Lobzy za účelem sjednocení vlastnictví.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P4)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapy - územní plán)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - majetek města)
Příloha č.9 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 220/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:190 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX