Bod č.4.:

KP/2 - Poskytnutí finanční dotace Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s., IČ: 00442755, na realizaci Památníku občanů ČSR vyhnaných z českého pohraničí v r. 1938

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o dotaci)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:129 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX