Bod č.14.:

ŘEÚ/2 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení hospodaření MMP za rok 2015

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení hospodaření MMP za rok 2015)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení hospodaření MMP za rok 2015)
Příloha č.1 (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.2 (Souhrnné rozpočtové opatření včetně popisu)
Příloha č.3 (Aktual. jm. seznam invest. akcí OI)
Příloha č.4 (Aktual. jm. seznam stavebních invest. akcí ost. správců rozpočtu MMP )
Příloha č.5 (Aktual. jm. seznam nestavebních invest. akcí ost. správců rozpočtu MMP)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 560 ze dne 12. 11. 2015)
Příloha č.7 (Příloha č. 1 k usn. ZMP č. 560 ze dne 12. 11. 2015)
Příloha č.8 (Usnesení ZMP č. 39 ze dne 28. 1. 2016)
Příloha č.9 (Usnesení ZMP č. 5 ze dne 28. 1. 2016)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 344 ze dne 4. 4. 2016)
Příloha č.11 (Usnesení FV ZMP č. 1/2016)
Předloženo na stůl č.1 (Nové znění Přílohy č. 1)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:126 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX