Bod č.105.:

ŘÚSO/2 - 1.rok provozu Loosových interiérů v Plzni: souhrn aktivit realizovaných na podporu turistického produktu "Adolf Loos Plzeň"

(předkladatel:PhDr. Knížová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX