Bod č.7.:

BEZP/3 - Strategie města Plzně v oblastech vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na léta 2016 - 2018

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 174 ze dne 12. 2. 2009)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 487 ze dne 8. 10. 2015 )
Příloha č.3 (Usnesení Komise pro bezpečnost Rady města Plzně č. 1/16 ze dne 30. 3. 2016)
Příloha č.4 (Strategie města Plzně v oblastech vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na léta 2016 - 2018)
Předloženo na stůl č.1 (Opravená verze Strategie)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:132 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX