Bod č.12.:

RMO1/4 - Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 1 a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2015

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Dílčí závěrečný účet )
Důvodová zpráva (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.2 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.3 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.4 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.5 (Dílčí závěrečný účet )
Příloha č.6 (Dílčí závěrečný účet )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:198 rok:2016

44. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX